Uitgeven op iPad


Baarn - Push2Tablet is het uitgeefplatform voor iPad publishing en andere tablets. Met deze iPad-ontwikkeling kunnen uitgevers hun tijdschriften, boeken, lesboeken, magazines en andere uitgaven in Push2Tablet aanbieden. Lezers halen hun tijdschriften en magazines met iPad op in de reader-app Tablisto. Push2Tablet uitgewerkt:
 

Editor-software voor iPad publishing


Uitgevers die op de iPad willen publiceren kunnen in de editor-software op gebruiksvriendelijke wijze interactiviteit (hyperlinks, filmpjes, reactiemogelijkheden, etc.) creëren in de layer die over het tijdschrift-pdf wordt gelegd. Hiervoor maakt Push2Tablet gebruik van bestaande PDF’s van de uitgever en de DRM-functionaliteit die de tablet biedt. Op dit moment is dit iOS op de iPad, maar wanneer andere tablets verschijnen zal Push2Tablet daar ook op worden aangeboden.
 

Serverplatform voor iPad Publishing


Voor Push2Tablet maakten wij de distributieserver en de exchangeserver. Aangeboden uitgaven wordt door de gebruiker bij de uitgever rechtstreeks en zonder tussenkomst afgerekend. Dit kan zijn bij de eigen (web-)shop of een desgewenst door Yellowmind daarvoor beschikbaar gestelde shopfaciliteit. Het afrekenen kan ook binnen de reader-app plaatsvinden via een daartoe geopend browserscherm, waardoor geen commissie aan Apple verschuldigd is.
 

iPad reader-app Tablisto


In de AppStore van Apple kan de reader-app gratis worden gedownload. In de App Store zal de reader-app Tablisto gaan heten. Tablisto heeft in de basis al veel functionaliteiten, en er staan er nog meer in het ontwikkeltraject dat wij zowel voor de uitgeverszijde als voor de gebruikerszijde uitwerken. Daarover later meer.

Uitgevers die met Push2Tablet werken voor het publiceren van hun titels op iPad en andere tablets bieden hun gebruikers in Tablisto in elk geval:

Interactiviteit PDF's
- hyperlinks
- movies (streaming)
- audio

Reader functionaliteiten
- bladeren, inzoomen, spread mode
- navigatiebalk met thumbnails (spread)
- ga naar pagina...
- dynamische bookmarks (wisselen tussen meerdere navigatiebalken)

Vergaren gebruiksinformatie
- meting gebruik van alle interactieve componenten die via distributieserver lopen ( hyperlinks, movies, audio, etc)

Diversen
- push notification
- update van boek/magazine bij bestaande lezers
- aanbieden van proefnummers, samples
- showcase: overzicht van aanbieders/uitgevers op basis van categoriën (sport, life style, ...) en type uitgave (krant, magazine, ...)

Wilt u meer weten over iPad development, iPad Publishing en Push2Tablet voor uw bedrijfsvoering dan lichten wij het een en ander natuurlijk graag toe in een persoonlijk gesprek en een demonstratie. Laat u een reactie achter via ons contactformulier of belt u ons op 035 548 60 80.

Reageren