Meest gemaakte fouten bij verkrijgen toestemming nieuwsbrief


 Yellowmind hoe gebruik van de opt in?

Baarn
- Het versturen van mailingen (of sms berichten) naar een groep geadresseerden is niet 'zomaar' toegestaan. De ontvanger moet voor deze mailing van te voren toestemming hebben gegeven (opt-in). Het maakt daarbij niet uit of het om een simpele nieuwsbrief of om een commerciele mailing gaat. Inmiddels is de opt-in voor velen niet meer een geheel onbekende term aangezien daar al de laatste tijd veelvuldig over gesproken is in verband met de Cookiewet

De opt-in naleven is één ding, maar de opt-in correct naleven is weer een ander verhaal. Het vragen om toestemming aan de doelgroep of zei een mailing willen ontvangen kan nou niet echt omschreven worden als de hobby van elke websitebeheerder. Daarom wordt de opt-in veelal door websitebeheerders op een creatieve manier wegestopt tussen de formulieren en de Algemene Voorwaarden.

Wat bijvoorbeeld een veel gebruikt trucje is is dat bij het aanmaken van een account al standaard het vinkje "nieuwsbrief ontvangen" aangevinkt staat, maar mag dit wel en wordt de opt-in hierdoor wel correct nageleefd? Het niet correct naleven van de opt-in kan leiden tot hoge boetes, aangezien er een hoge straf staat op het versturen van spam. 

Onlangs kwam de website ICT-recht met een ophelderende lijst waarin zij de meest gemaakte fouten m.b.t. de opt-in hebben opgesomd. En Yellowmind wil deze lijst graag met u delen.  


Meest gemaakte fouten opt-in

  • De tekst geeft niet specifiek genoeg aan over wat men krijgt. Bij de tekst 'ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen" ontbreekt de frequentie. Ook kan de vraag gesteld worden of een nieuwsbrief dat meer dan 80% reclame bevat wel een nieuwsbrief te noemen is. Zo niet, dan is deze 'reclamebrief' dus zonder toestemming verstuurd. 
  • De opt-in tekst vermeldt niet wie de berichten gaat sturen. Dit is met name van belang als u met meerdere affiliates werkt. Wie toestemming geeft aan website x, mag alleen berichten ontvangen van website x.
  • Er wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden of privacy verklaring. Het is niet mogelijk om toestemming te krijgen via een verwijzing. U moet bij de toestemmingsvraag zelf (het aanvinkvakje dus) vermelden waar het om gaat. De privacyverklaring licht alleen toe hóe dingen op uw website lopen.
  • Toestemming wordt 'doorgegeven' aan derden. Dat iemand u toestemming geeft om reclame te sturen, betekent nog niet dat uw partners dit ook mogen. Hoe "zorgvuldig geselecteerd" uw partners ook zijn, zij mogen alleen mailen als zij bij naam genoemd zijn bij het aanvinkvakje.
  • U verstuurt zonder toestemming reclame aan geregistreerde gebruikers. Vaak wordt gedacht dat je gebruikers mag mailen. Dit misverstand is gebaseerd op de wettelijke uitzondering voor klanten. Echter, een gebruiker van een gratis dienst is geen klant. U moet hen dus toestemming vragen. Dit kunt u bij registratie doen; vergeet niet een apart aanvinkvakje hiervoor op te nemen.